Για τους συνεργάτες μας

Η συνέργεια προσφέρει πρόσθετη αξία στους συνεργάτες των μελών της INTERGROUP.

Μέσα από τις μεταξύ μας συναντήσεις, τις επαφές με τρίτους και τις συμβουλές που λαμβάνουμε από ειδικούς και τις συμφωνίες που επιτυγχάνουμε, προσφέρουμε στους συνεργάτες μας:

  • Βελτίωση κινήτρων και αμοιβών
  • Ιδέες και τρόπους βελτίωσης της απόδοσής τους
  • Ειδικές εκπαιδεύσεις
  • Βελτιστοποίηση διαδικασιών
  • Καλύτερη γνώση της Αγοράς